המשמעות העסקית של ניהול מוצר

ניהול מוצר הינו אמצעי עסקי בעל משמעות מהותית לחברות טכנולוגיה. זאת כתוצאה מהעובדה שחברות טכנולוגיה והסיכוי להצלחה המסחרית של מוצריהן מושפעים מאד מסוג ורמת הבגרות של שיטות ניהול המוצר אשר מיושמות בארגון.

מנהלי מוצר אחראים לזיהוי וניסוח דרישות שוק ובעיית השוק. תוצר עבודתם מתממש במסמך דרישות שוק (MRD) המהווה בסיס לתהליך פיתוח תקין והצלחה מסחרית של המוצר.

חברי צוות ניהול המוצר זקוקים לידע מקצועי, כלים, וכישורים. כתוצאה מכך, בוחרות חברות מונחות-שוק להכשיר את קבוצות ניהול המוצר שלהן לפעול בהתאם למתודולוגית ניהול מוצר יעילה ומעשית. ההדרכה לכך חייבת לכלול תהליכים וכלים בדוקים אשר הוכיחו עצמם אצל חברות הטכנולוגיה המובילות המשתמשות בהן ליצור מוצרים ושירותים מנצחים.

בנית מיומנויות מתקדמות באמצעות הדרכה מקצועית מאפשרת לחברות לתת מענה למגוון צרכים: צמצום תחלופה בכוח אדם, עמידה בתקנים (כגון ISO-9001), רכישת הכישורים הנדרשים למיזם חדש, ושיפור תדמית ומיתוג החברה באמצעות הדגמת היכולות של העובדים דרך תפקוד מקצועי והסמכה.

קיום הדרכה מקצועית בניהול מוצר מעודד לכידות קבוצתית ותומך בפיתוח הקריירה תוך כדי מתן כלי מדידה ומיפוי למנהלי משאבי אנוש והדרכה על מנת למדוד ולהעריך את יכולות והתקדמות קבוצת ניהול המוצר בארגון.