תמיכה בקריירה

אלו העוסקים בתחום של ניהול המוצר חייבים להחזיק במספר רב של כישורים עם דגש מצטבר על חשיבה אסטרטגית וניתוח מספרי. האחריות התפקידית עשויה להשתנות מהחברה לחברה, אבל עיקר העבודה כוללת גיבוש דרישות שוק וחיפוש אחר הדרך היעילה ביותר לרווחיות ולפתרון בעיות הלקוח.

חברת Blackblot מכיר בדינמיקה של העוסקים בניהול מוצר ושואפת לסייע למעסיקים ולמועמדים כאחד על ידי מתן תוכניות הכשרה, כלים, ושירותי הטמעת המתודולוגיה המבוססות על סטנדרטים מתועדים היטב, מילון מונחים אחיד ומודלים לעבודה.

השירותים בנושא קריירה אשר חברת Blackblot מספקת כוללים: