הסמכה בניהול ובשיווק מוצר

הסמכה בניהול מוצרהסמכה הינה כלי לבניית קריירה על ידי יצירת הזדמנויות תעסוקה וקידום מקצועי אשר קודם יתכן ולא היו זמינות. תוכנית ההסמכה "™Blackblot Product Management Professional" של חברת Blackblot פותחה בלעדית על ידי חברת Blackblot על מנת לאפשר למנהלי מוצר ומנהלי שיווק מוצר לבדל עצמם, לוודא כישורים, לרכוש הכרה מקצועית; וגם לאפשר לחברות להשיג אחידות גבוהה בישום הפנימי של תהליכי ניהול מוצר.

במסגרת התמיכה לקידום קריירה בתחום ניהול מוצר ניתנת למשתתפי תוכנית ההדרכה של חברת Blackblot האפשרות להמשיך לבחינת הסמכה ולקבלת תעודת הסמכה בינלאומית מטעם Blackblot.

כל בוגרי תוכנית ההדרכה ™Strategic Product Management של חברת Blackblot בישראל ובעולם זכאים לרישום חינם חד-פעמי לכל אחד ממבחני הסמכת BPMP הקיימים. שני ניסיונות מעבר ניתנים עבור כל רישום לכל אחד ממבחני ה-BPMP הקיימים. כל העוברים בהצלחה את המבחנים זכאים לחברות בקבוצת הקריירה Blackblot Product Management Professional™ Certified.

מבחני ההסמכה המקצועיים של חברת Blackblot בתחום ניהול מוצר ושיווק מוצר הקיימים כיום הינם:
  1. מוסמך Blackblot בניהול מוצר (מבחן יסוד)
  2. מוסמך Blackblot בתכנון מוצר (מבחן מתקדם)
  3. מוסמך Blackblot בשיווק מוצר (מבחן מתקדם)