קידום הכנסות וחברה

ניהול מוצר הינו תפקיד עסקי בעל חשיבות רבה עבור חברות טכנולוגיה. זאת מכיוון שסיכויי ההצלחה של חברות טכנולוגיות ומוצריהן מושפעים מאוד מרמת הבשלות וסוג ניהול המוצר בארגון.

ביצועים עסקיים הינם הסתברותיים מטבעם, ולכן אימוץ מתודולוגיית (Blackblot Product Manager's Toolkit® (PMTK הינה הכרחית למזעור הסיכון לכשלון מוצר בכל הרמות (כספי, שיווק, טכנולוגיה) ולהגדלת סיכויי ההצלחה. השאלה שחברות טכנולוגיה שואלות את עצמן היא "מדוע זה קריטי להכניס שיטות עבודה של ניהול מוצר מונע-שוק?" והתשובה היא שחברות טכנולוגיה חייבות בסופו של דבר לעקוב אחרי עקרונות מונחי-שוק בכדי להצליח כלכלית בטווח הארוך.

התפקיד הארגוני והמתודולוגיה היחידים שיכולים להטמיע עקרונות מונעי-שוק על מנת לעזור לחברה טכנולוגית לעבור את חסמי ההכנסה, הינו ניהול מוצר מונחה-שוק.