קידום ופיתוח צוות

תהליכי ניהול מוצר מסודרים מעודדים יעילות, משפרים ביצועי עבודה ומעלים באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה של מוצר.

מתודולוגיית (Blackblot Product Manager's Toolkit® (PMTK מעודדת יעילות עבודה עם סדר ומאפשרת למנהלי מוצר להתמקד בתוכן (מה לכתוב) ולא בשיטה (איך לכתוב). כך משתנה המיקוד המקצועי מפעילויות טקטיות הדורשות זמן רב לפעילות בעלת ערך של קבלת החלטות אסטרטגיות.

אימוץ מתודולוגיית ניהול המוצר של בלקבלוט תסייע באופן מיידי לצוות ניהול מוצר להבהרת הגדרות תפקיד, זיהוי אחריויות, התוויית תהליכים טובה יותר, תוצרים מלאים יותר, ולשיפור היכולת של מנהלי מוצר ומנהלי שיווק מוצר לתקשר עם בעלי עניין.