משוב מקורס ניהול ושיווק מוצר

להלן מדגם טפסי משוב מקוריים מקורסי ניהול ושיווק מוצר של בלקבלוט אשר הועברו בישראל במהלך שנים עשר החודשים האחרונים. באתר הבינלאומי ניתן למצוא טפסי משוב מקורסי Blackblot אשר הועברו בחוץ לארץ.

Blackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_01.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_02.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_03.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_04.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_05.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_06.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_07.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_08.jpgBlackblot: Blackblot_Product_Management_SPMR_Course_Feedback_09.jpg