הטמעת מתודולוגית PMTK

Blackblot PMTK Methodology Implementationקבוצת ניהול המוצר הינה גורם מרכזי בארגון המשלב ראיה עסקית, הבנת שוק וניסיון תהליכי. יכולות אלו הכרחיות על מנת להבטיח שמוצרים שמתוכננים ומפותחים היום יצליחו עסקית ויעזרו לחברה להשיג את היעדים העסקיים שלה. בשוק שקצב השינוי שלו הינו מהיר ביותר, פיתוח נכון של המוצרים הנכונים הינו אתגר מורכב להרבה חברות. מענה על אתגר זה מחייב קיומו של ארגון מנהלי מוצר מקצועיים ותהליכים ושיטות עבודה יעילים.

• תהליך ניהול מוצר בארגון מתבסס על שני מרכיבים עיקריים:
  • הכשרה מתאימה על בסיס מתודולוגית ניהול מוצר מסודרת ומקיפה למנהלי המוצר
  • הטמעה נכונה של מתודולוגית ניהול מוצר בארגון
• אתגרים בתהליך ההטמעה של מתודולוגית ניהול מוצר הינם:
  • בחירת תהליך ההטמעה הנכון לארגון
  • התאמת תהליך ההטמעה לארגון בצורה נכונה
לכל סוג חברה מתאים אופן ניהול מוצר שונה ותהליך הטמעה שונה, וזאת כתוצאה מאופי החברה, אופי השווקים בהם החברה פעילה, אופי ומורכבות המוצרים, אופי התחרות וסוגי הלקוחות והמשתמשים שונים.

חברת Blackblot מציעה חבילה מקיפה הכוללת את לימוד מתודולוגית ניהול מוצר מסודרת המבוססת על ®Blackblot Product Manager's Toolkit וכן ניסיון עשיר (בחברות גדולות וקטנות בישראל וברחבי העולם) בהתאמה והטמעה של תהליכי וכלי ניהול מוצר. שילוב של מתודולוגיה מוכחת וניסיון עשיר בהטמעה מהווה שילוב מנצח ייחודי בשוק הישראלי.

ההתאמה וההטמעה כוללת שימוש נכון במסמכים וכלים שנלמדים בקורס ניהול ושיווק המוצר וכן בנית תהליכים שעושים שימוש בנכסים הקיימים בארגון כך שיתאימו לתרבות הארגונים ולדרך בה הארגון עובד.