בלקבלוט ישראל - ISO 9001:2008

Blackblot ISO 9001:2008 Certified Businessאיכות היא בבסיס הפעילות העסקית והאסטרטגית של Blackblot. בהתאם לכך Blackblot הוא עסק ISO 9001:2008 מוסמך.

חברת Blackblot מפעילה מערכת ניהול איכות אשר לאחר בדיקה של חברת ביקורת עצמאית נמצאה כתואמת את כל שמונה עקרונות ניהול האיכות המוגדרים בתקן איכות ISO 9001:2008 הבינלאומי.

חברת Blackblot מיישמת את כל הבדיקות וההנחיות הנדרשות בתקן על מנת לשפר באופן מתמיד את יעילות התהליכים הפנימיים בחברה ולשפר את איכות המוצרים והשירותים אשר Blackblot מספקת.

אישור ISO 9001:2008 מהווה הכרה רשמית במחויבותה של Blackblot לספק ללקוחותיה מוצרים ושירותים העונים באופן עקבי על ציפיות האיכות שלהם.

Blackblot ISO 9001:2008 Certificate