ההשפעות של תרבות עבודה מונחית-טכנולוגיה

שאלה: "מהן ההשפעות השכיחות של תרבות עבודה מונחית-טכנולוגיה?"

תשובה: בראש ובראשונה, הגדרת מוצר מונחית-טכנולוגיה (בניגוד לתכנון מוצר מונחה-שוק) יביא ליצירת מוצרים מונחי-טכנולוגיה אשר מאפייניהם מנותקים מצרכי השוק. משמעות הדבר כי כעת יש "פתרון" עשיר בטכנולוגיה ו/או עמוס במאפייני מוצר שמחפש שוק עם "בעיה" לפתור.

קושי נוסף הינו בכך שסביבת העבודה בחברה מונחית-טכנולוגיה הינה הרסנית ליכולת של מנהל מוצר מונחה-שוק לבצע את תפקידו. נושא זה מוסבר באריכות בפרק "מי מוביל את החברה שלך?" שבספר ה-PMTK Book של Blackblot.

לשאלון חינוכי שבוחן את ההשפעות ודרגת הסביבה המונחית-שוק שמנהלי מוצר עלולים לחוות במקום עבודתם, נא לראות את ה-שאלון מונחה הטכנולוגיה של Blackblot.

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.