הערכת הביצועים של מנהל מוצר

שאלה: "אני מנהלת מוצר בארגון שלי. כיצד ניתן להעריך ולאמוד מנהל מוצר? כאשר אני עומדת בפני הערכה פנימית, מול אילו פרמטרים עליי להמדד? מהם המדדים האיכותיים והכמותיים?"

תשובה: על פי מתודולוגיית (Product Manager’s Toolkit® (PMTK של בלקבלוט, הערכה ואומדן של כל תפקיד בתוך מודל קבוצת ניהול המוצר של בלקבלוט נעשה מול שני קריטריונים:

  1. מטרת תפקיד – עד איזו רמה הושגו המטרות של נושא התפקיד. קריטריון זה נמדד באופן איכותי.
  2. מיומנות תפקיד – יכולת הבאה לידי ביטוי בביצוע מטלות התפקיד. קריטריון זה נמדד באופן כמותי.

מטרת תפקיד
מתכנן המוצר קובע ומגדיר את הפונקציונאליות של מוצר על ידי כתיבת דרישות השוק ועל כן מטרתו המרכזית של מתכנן המוצר היא להביא לכך שקונים ומשתמשים יהיו מרוצים מהמוצר. רמת שביעות הרצון משמעותה שביעות רצון מיכולתו של המוצר לפתור בעיה צרכנית או עסקית ולספק צורך, ושביעות רצון מההיבטים הלא מוחשיים של בעלות על מוצר כגון שירות, מחיר, אחריות, מעמד או יוקרה.

מטרתו של משווק המוצר היא שערוצי המכירות יהיו מרוצים. מטרה זו נמצאת בקשר בלתי אמצעי ולא ישיר לפעולות שיווק הנעשות אך היא מהווה תחזית מעולה לרמת האפקטיביות של פעולות משווק המוצר לייצור מודעות, בידול וביקוש למוצר. עבודתם של אנשי המכירות קלה יחסית כאשר מנהלי שיווק המוצר מבצעים את תפקידם היטב. סביבת השוק שנוצרת על ידי פעילותו של מנהל השיווק המוצר מובילה למצב חיובי מאוד, בו השוק קונה את המוצר, לעומת מצב בו אנשי המכירות מוכרים את המוצר באופן פעיל. אנשי מכירות שמחים מאוד כאשר "המוצר מוכר את עצמו", מצב שמשמעותו האמיתית היא תהליך מכירות מינימאלי או מופחת בשל פעילות שיווק איכותית המבוצעת על ידי משווקי המוצר.

לסיכום, מטרת תכנון מוצר היא לקוחות מרוצים ומטרת שיווק מוצר היא אנשי מכירות מרוצים. הטבלה להלן מסכמת ומתארת את התפקידים בתוך מודל קבוצת ניהול המוצר של בלקבלוט, עם הסבר קצר לאחריותם ותפקידיהם.

תפקיד אחריות מטרה
מתכנן מוצר
(תפקיד אסטרטגי)
זיהוי וניסוח דרישות שוק קונים ומשתמשים במוצר שבעי רצון
משווק מוצר
(תפקיד אסטרטגי)
יצירת מודעות, בידול וביקוש למוצר אנשי מכירות מרוצים
מהנדס מכירות
(תפקיד טאקטי)
פעילויות מוצר חיצוניות, כגון תמיכה תרום מכירתית והדגמות מוצר ידע של הלקוחות אודות ערך ופונקציונליות של המוצר
מנהל תקשורת שיווקית
(תפקיד טאקטי)
קונספציה וקופירייטרינג של כל חומר שיווקי תומך העמדה חזותית ותדמית עקבית של המוצר בשוק המטרה
דירקטור של מוצרים
(תפקיד אסטרטגי)
איזון מטרות תאגידיות עם מגמות והזדמנויות בשוק ניסוח והוצאה לפועל מוצלחים של אסטרטגיות שוק ומוצר

מיומנות תפקיד
במתודולוגיית (Product Manager’s Toolkit® (PMTK של בלקבלוט ישנם שני כלים להערכת הביצועים והיכולת של מנהל מוצר להוציא לפועל את מטלות התפקיד השונות. ניתוח פערים (Gap Analysis) הינו תהליך להערכת רמת ואיכות פעילויות ניהול מוצר בחברה. סקירת הביצועים (PMTK Performance Review) הינה כלי ותהליך למדידת ביצועים והצלחה בניהול מוצר. שני הכלים מאפשרים הערכה כמותית או מדידה של רמת היכולת בביצוע מטלות התפקיד הרלוונטיות השייכות לכל תפקיד בתוך מודל קבוצת ניהול המוצר של בלקבלוט.

למידע נוסף נא לראות את מודל קבוצת ניהול המוצר, (Product Manager’s Toolkit® (PMTK של בלקבלוט, ולעיין בפרק "צוות ניהול מוצר" בספר "Product Manager’s Toolkit".


Product Management - Blackblot Product Management Team Model

Blackblot Product Management Team Model

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.