קורות חיים של מנהל מוצר

שאלה: "האם יש גישה מסוימת שכדאי לנקוט בה בעת הכנת קורות חיים של מנהל מוצר? האם תוכלו לספק מספר דוגמאות של קורות חיים של מנהל מוצר הכתובים כהלכה?"

תשובה: קורות חיים הינו מסמך המפרט את ההיסטוריה המקצועית של הפרט, קבוצת הכישורים ונקודות מפתח מוגדרות המציגות את הערך הפוטנציאלי הנוכחי והעתידי של הפרט לארגון.

יש שלוש גישות לניסוח קורות חיים:

  1. קורות חיים כרונולוגיים – מסמך המציג בסדר כרונולוגי הפוך את היסטורית העבודה של מועמד לתפקיד המוצע על ידי המעסיק, בתוספת פרטים על השכלה וכישורים רלוונטיים אחרים. זהו הסוג הנפוץ ביותר של קורות חיים והוא בדרך כלל מלווה במכתב מבוא. סוג זה של קורות חיים שימושי להפגין התקדמות בקריירה אבל עשוי לחשוף מעברי עבודה רבים מדי ובנוסף להכריח את הקורא לפרש באופן עצמאי  את הכישורים שהמועמד רכש כתוצאה מהעבודות הקודמות.
  2. קורות חיים ביצועיים – מסמך המדגיש את המומחיות של המועמד, יכולותיו, ומגדיר מיומנות בעוד הוא מפחית מהדגשת כל הכרונולוגיה של תעסוקה עקבית. סוג זה של קורות החיים שימושי בכדי לעזור לקורא להתמקד ביכולות של המועמד, ניסיונו, כישורים מסוימים אבל מפחית מהדגשת התקדמות עקבית בקריירה אשר יכול להיות חשוב למעסיקים.
  3. קורות חיים משולבים – מסמך המשלב את כרונולוגית התעסוקה ואת יכולות המועמד בכדי לשקף מומחיות והתקדמות בקריירה. סוג זה של קורות חיים שימושי לאלו עם היסטורית תעסוקה יציבה והישגים רבים, אך המסמך המתקבל ארוך מהרגיל ועלול לנטרל דגשים מסוימים.

מסמך תבנית קורות חיים PMTK Curriculum Vitae בנוי לפי עיקרון של גישת קורות חיים משולבים. בסופו של דבר, קורות חיים הם לא רק על מה שעשית אלא המסמך גם מספק תובנה על מה שאתה יכול לעשות, התרומה הפוטנציאלית שלך, והערך הנוכחי שאתה יכול לספק חברה כאשר אתה מופקד על תפקיד מסוים. מה שהשגת בעבר אמור להוות סימן לתרומה הנוכחית והעתידית שלך. קורות חיים צריכים לכלול את מה שהשגת ואיך השגת אותו. דבר זה גם מעיד על מהות התרומה העתידית (בהתבסס על הערך של התרומות האחרונות) במקום העבודה החדש.

בדף הקריירה של Blackblot תוכל למצוא עותק של PMTK Curriculum Vitae המכיל דוגמא של קורות חיים של מנהל שיווק מוצר אשר ניתן לשנותה בקלות כדי להתאימה לכל תפקיד שבמודל קבוצת ניהול מוצר של Blackblot . מומלץ להכין קורות חיים לאחר הכנת תכנית PMTK Professional Development Plan כי התוכנית מסייעת לכותב להבין טוב יותר את כישוריו ואת שאיפותיו ובכך להשפיע על הטון והשפה של קורות חיים.

לקבלת מידע נוסף על הגישה של Blackblot לניהול צוות ניהול המוצר ותפקידים בניהול מוצר, נא ראה עותקים של תבניות PMTK Role Descriptions, PMTK Job Description, PMTK Interview Process.

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.