ניהול מוצר ופיתוח Agile

שאלה: "כולם מדברים על ניהול מוצר מבוסס Agile. מהו בדיוק Agile ומה הקשר בינו לניהול מוצר?"

תשובה:
מהו פיתוח Agile?
פיתוח זריז (Agile Development) הוא שם כולל לקבוצה של שיטות פיתוח מוצר, בעיקר מוצרי תוכנה, כגון SCRUM, DSDM, Crystal, FDD ו-XP הנמצאות כולן במרחב פיתוח המוצר וייצורו (מרחב הפתרון). כיוון שתחום הפעילות של ניהול מוצר נמצא כולו במרחב זיהוי בעיות השוק והגדרתן מנקודת המבט של תכנון המוצר (מרחב הבעיה), שיטות פיתוח Agile אינן נחשבות למתודולוגיות ניהול מוצר.

פיתוח Agile וניהול מוצר בחברות מונחות טכנולוגיה או מכירות
פעילות ניהול המוצר אינה באה לידי ביטוי משמעותי או מימוש מלא בחברות מונחות טכנולוגיה או מכירות. מצב זה הוא פועל יוצא של אופיין ותרבותן העסקית של חברות אלו בהן שולט העיסוק בטכנולוגיה וההתמקדות בפתרון בעיות טכניות. כתוצאה מהעדר פונקצית ניהול מוצר משמעותית, אם בכלל, נוטל על עצמו צוות פיתוח Agile את השליטה והאחריות על תפקידים ומטלות שונים השייכים באופן מסורתי לניהול המוצר – מטלות כגון ניסוח דרישות השוק, הגדרת תרחישי שימוש והכנת תכנית גרסאות המוצר (Product Roadmap).
כפועל יוצא, אנשי ניהול המוצר לא מבצעים את תפקידם המקורי והופכים לנציגי הצרכנים כחלק מתהליך פיתוח Agile. משמעות הדבר היא שאנשי ניהול המוצר נדרשים לסייע לתהליך פיתוח Agile באמצעות העברה שוטפת של נתונים עסקיים ונתוני שוק, העוזרים לצוות פיתוח Agile בבניית טבלת מאפייני המוצר – Product Backlog Table (רשימת אב של כל הפונקציונאליות במוצר אותן מבקשים המשתמשים על פי מתודולוגיית Agile Scrum) או רשימות אחרות ב-Agile המאפיינות את המוצר.
סגנון עבודה זה מוביל לכך שצוות פיתוח Agile מנהל את כמעט כל התהליכים בחברה הקשורים למוצר. מצב זה בעייתי משום שנטילת תפקידים בו-זמנית במרחב הבעיה ובמרחב הפתרון יוצר ניגוד אינטרסים, בעיקר בין לוח הזמנים לפיתוח המוצר והיקף היכולות של המוצר, וגורם לבניית מוצרים עם עודף מאפיינים שהשוק אינו זקוק להם (Over Engineering).

ניהול מוצר ופיתוח Agile בחברות מונחות שוק
בחברה מונחית-שוק, מחלקת ניהול המוצר מצוותת כהלכה ומעמדה שווה לזה של מחלקת הפיתוח. במקרה זה, צוות פיתוח Agile אינו נדרש לקחת על עצמו תפקידים מסורתיים של ניהול מוצר. הכנסת תהליך פיתוח Agile לחברה גורמת לכך שמערכת היחסים בין ניהול המוצר והפיתוח מבוססת על כך שצוות פיתוח Agile מקבל לידיו מסמך דרישות שוק (Market Requirements Document – MRD) אותו הכין מתכנן המוצר, תפקיד מרכזי בניהול המוצר העוסק בזיהוי בעיות השוק ובניסוחן. אז עושה צוות ה-Agile שימוש ב-MRD לצורך בניית טבלת Product Backlog עבור המוצר במקום להכין מסמך דרישות מוצר (Product Requirements Document – PRD). בחברה מונחית-שוק, תהליך פיתוח Agile מתקיים בשיתוף פעולה מוצלח עם מחלקות אחרות בחברה ומשפיע בעיקר על התהליכים הפנימיים של צוות הפיתוח מבלי להשפיע על תפקידים במחלקת ניהול המוצר.

הקשר בין פיתוח Agile לבין המתודולוגיה לניהול מוצר מונחית-שוק
מתודולוגית ניהול מוצר מונחית-שוק מספקת את התהליכים והמשימות התומכים במרחב הבעיה וקושרים מרחב זה עם מרחב הפתרון. מתודולוגיה כזו כוללת גם הגדרה מחודשת של מערך היחסים בין מחלקת ניהול המוצר לבין מחלקת הפיתוח ומייעלת את העבודה המשותפת שלהם. בחברות בעלות תרבות עסקית מונחית-שוק, מתודולוגיה לניהול מוצר מונחית-שוק פועלת בהצלחה ובתיאום עם שיטות פיתוח Agile.

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.