חלוקת עבודה – ניהול מוצר

שאלה: "ישנה תמיד מתיחות בעבודה בין מחלקת ניהול מוצר לבין מחלקות אחרות בארגון ובעיקר מול מחלקת הפיתוח. כיצד ניתן לטפח אינטראקציה אישית טובה עם המחלקות השונות בארגון?"

תשובה: ניתן לטפח אינטראקציה בינאישית טובה על ידי הקפדה על הגדרות ברורות של תפקידים ותחומי אחריות. הגדרות אלו צריכות להיות מובנות על ידי כולם ולהיות עקביות. בהירות מלאה לגבי נושאי חלוקת עבודה, הכרה באחריות ובעלות ברורה הינה הכרחית.

יתר על כן, צריך להיות ברור לכולם כי התפקידים בניהול מוצר אינם אחראים על טכנולוגיה ולא על איכות המוצר. הסיבה לכך הינה כי ניהול מוצר שוכן לחלוטין במרחב הבעיה ולא במרחב הפתרון. התפקידים במרחב הפתרון אחראים לאיכות המוצר: ארכיטקט המוצר אחראי על איכות השיווק של מוצר וכן מפתח המוצר אחראי על האיכות הטכנולוגית.

  • איכות השיווק – תפיסה של השוק את המידה שבה חברה או מוצר יכולים לענות או להתעלות על הציפיות של הלקוחות.
  • איכות טכנולוגית – מדד MTBF הגבוה ביותר (Mean Time Between Failures) ו-MTTR הנמוך ביותר (Mean Time To Repair).

לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במודל קבוצת ניהול המוצר וגם מודל קבוצת הגדרת המוצר של Blackblot. כמו כן, נא לעיין בפרקים "קבוצת ניהול המוצר" ו-"קבוצת הגדרת המוצר" אשר בספר ניהול המוצר של Blackblot.
 

מודל קבוצת ניהול המוצר

מודל קבוצת ניהול המוצר

מודל קבוצת הגדרת המוצר

מודל קבוצת הגדרת המוצר

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.