ניהול מוצר ובקרת איכות

שאלה: "האם מקומו של תפקיד מנהל בקרת איכות נמצא במחלקת הפיתוח או במחלקת ניהול המוצר?"

תשובה: בקרת איכות אינה יכולה להיות חלק מהפיתוח עקב ניגודי אינטרסים פנימיים. בקרת איכות והפיתוח הן שתי ישויות נפרדות כפי שניתן גם לראות במודל הצוותי של גישת MSF מאת מיקרוסופט. נא ראה את תרשים Microsoft Solutions Framework (MSF) Team Model אשר ממפה בצורה ברורה את הישויות בפרויקט בניית מוצר.

מעת הקמת חברה, גוף ההנדסה נבנה ומשמש כגוף מאגד לכל המחלקות הטכניות בארגון (כולל הפיתוח ובקרת איכות). נא ראה את תרשים Blackblot Marketing Model – Corporate Organizational Structure אשר ממחיש ומציג את גוף ההנדסה בחברה כמכיל את מחלקות בקרת האיכות, פיתוח וחווית משתמש.

Product Management - MSF Team Model

MSF Team Model

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.