הוראות

דיפדוף

  • כל המאמרים במאגר הידע לניהול מוצר הינם מקוטלגים ונגישים על ידי קישורי הקטגוריות הנמצאים בשורת תפריט הניווט התחתונה או באמצעות קישורי הקטגוריות שברשימת "קטגוריות מאמרים" שנמצא בצד שמאל של דף זה. כל קטגוריה מכילה את כל המאמרים בתחום אשר זמינים לקריאה. יש להקיש על הקישור "המשך:" על מנת לצפות במאמר המלא.

חיפוש

  • ניתן לבצע חיפוש בכל המאמרים במאגר הידע לניהול מוצר באמצעות כלי ה"חיפוש:" שנמצא בצד שמאל העליון של דף זה.

תגובות

  • ניתן להגיב ולהשאיר תגובה לכל המאמרים באמצעות הקישור "השאר תגובה" אשר בחלקו התחתון של כל מאמר. ניתן גם להגיב לכל תגובה מוקדמת למאמר באמצעות הקישור "השב" אשר נמצא תחת הכותרת של כל תגובה. הלימות כל התגובות נבחנת לפני פרסומן.

הגשות

  • ניתן להגיש ל-Blackblot כל שאלה בכל נושא הקשור לניהול מוצר באמצעות הקישור "שאל שאלה" אשר נמצא בשורת תפריט הניווט העליונה. הלימות כל השאלות נבחנת לפני פרסומן.

הפצה

  • קישורים להרשמה להפצות RSS עבור המאמרים והתגובות נמצאים בפינה השמאלית העליונה של דף זה.

עדכונים

  • ניתן לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני כאשר מאמר חדש מפורסם במאגר הידע לניהול מוצר. הרשמה לעדכונים נעשית טופס הרישום שנמצא בצד שמאל של דף זה.

זכויות יוצרים

  • מידע בנושא זכויות יוצרים, הסרת אחריות ופרטיות ניתן למצוא כאן.