תפיסות מוטעות בנוגע לניהול מוצר

שאלה: "ישנו חוסר הבנה או תפיסה מוטעית לגבי מהות עבודתו של מנהל מוצר. מהו המקור לבלבול הזה? מדוע לכמעט כל מנהלי המוצר אי שם ישנו תיאור עבודה שונה?"

תשובה: אכן קיימת חוסר הבנה של תפקיד ניהול המוצר ולכן המחלוקות הרבות בנוגע לתיאור עבודתו של מנהל מוצר, במיוחד בתעשיית ההיי-טק.

הסיבה לתפיסות המוטעות הללו היא שהיעדר גיבוש מוקדם של נושא ניהול מוצר והצמיחה המהירה של תעשיות ההיי-טק הביאו למצב בו חברות מקבלות באופן מוטעה את ההגדרה וההנחה שניהול מוצר הוא מושג כולל המשמש לתיאור נרחב של פעילויות שונות המבוצעות למען קידום הוצאתו של מוצר מסויים לשוק. למעט ביצוע מכירות ופיתוח מוצר השמורים באופן טבעי לאנשי המכירות והמהנדסים הטכניים, משמעות הדבר שכל שאר הדברים שצריכים להיעשות כתמיכה במסירת המוצר לשוק יכולים להיות מוקצים למנהל המוצר.

גורם חשוב נוסף לבלבול זה הוא שההבדלים בדינאמיקה והתרבות הפנימית בכל חברה יוצרים מקבץ תפקידים שונה (Role Mosaic) המוקצים למנהל המוצר. בכל חברה התרבות הפנימית והדינאמיקה מעצבים את התפקידים של מנהל המוצר באופן שונה מאוד בכל פעם וגורמים להבדלים המשמעותיים בתיאור המשרה של מנהלי המוצר.

תרחיש נפוץ הינו שבחברות רבות מכלול האחריות של מנהלי מוצר מתפתח באופן לא סדיר. הכל מתחיל במטלה או תפקיד מרכזיים המיוחסים על ידי החברה למנהל המוצר. למשל, המטלה המרכזית יכולה להיות כתיבת דרישות שוק. לאורך זמן הדינאמיקות בחברה יוצרות מצב בו תפקידים ומטלות נוספות מיוחסים למנהל המוצר, למשל בחינת מוצר, ניהול גרסאות, הדגמות מוצר, תמיכה במכירות, כתיבת מסמכים שיווקים, ניהול השקות מוצר וכן הלאה. כך נוצר המצב שמקבץ התפקידים של מנהל מוצר שונה מאוד בכל פעם שהוא נוצר, ואינו זהה בין חברה לחברה.

תרחיש עם הגדרות רבות ולא עקביות לניהול מוצר הינו שלילי עבור חברות ועובדיהן גם יחד, שכן אי בהירות פוגמת ביכולותיהם של מנהלי מוצר לבצע את תפקידם באופן יעיל.

נושאים אלו מוסברים בהרחבה בפרק "Product Management Team Model" בספר ה-PMTK.

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.