מתודולוגית PMTK ומודלים של Stage Gate

שאלה: "כיצד ניתן למפות את מודל PMTK Action Model במתודולוגית ניהול המוצר של בלקבלוט אל מודל Stage Gate של חדשנות מוצרים?"

תשובה:מודל PMTK Action Model הינו מודל העבודה המרכזי של מתודולוגיית ניהול המוצר של בלקבלוט ((Product Manager’s Toolkit® (PMTK). מודל זה מהווה מסגרת המנחה את רציפות השימוש בתבניות PMTK. המודל מהווה גם מסגרת תפעולית המדגימה את התהליך והשלבים לביצוע ותיאום מטלות ניהול מוצר עם מטלות שיווק.

מודל PMTK Flow Model מייצג את מודל הפעולה של PMTK בפורמט Stage Gate, לעומת פורמט ערוך בטבלאות.

מודל PMTK Flow Model מדגים את הזרימה הפנימית ויחסי הגומלין בין תכנון מוצר ושיווק מוצר, וממפה אותן לרוחב תהליך ניהול המוצר כולו. המטרה של מודל הזרימה היא לעזור למנהלים ליישם את מודל PMTK Action Model באופן התואם את Stage Gate / Milestone .

נדרשת כמובן היכרות עם מודל PMTK Action Model בכדי לאפשר שימוש במודל PMTK Flow Model. שני המודלים נלמדים בסמינר (Strategic Product Management™ (SPM.

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS