מנהל מוצר כמנכ"ל מוצר

שאלה: "האם מנהלי מוצר הם באמת המנכ"לים של המוצרים שלהם?"

תשובה: מנהל מוצר אינו יכול להיחשב "מנכ"ל של המוצר" כיוון שרעיון זה ישים עבור תפקיד מנהל התוכנית (Program Manager). בחברות מסוימות מוטלת באופן שגוי על מנהל המוצר האחריות לניהול תוכנית ולכן טמון הבלבול. מי שמנהל את תוכנית אספקת המוצר הוא זכאי להגדרה "מנכ"ל של המוצר", לא מנהל מוצר.

נא ראה את מודל הצוות בתפיסת (Microsoft Solutions Framework (MSF אשר מהווה דוגמה טובה לגורמים בתוך החברה הפועלים לספק את המוצר לשוק. כל הפונקציות הללו בחברה מובלים על ידי מנהל התכנית.

Product Management - MSF Team Model

MSF Team Model

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.