מדדי איכות למסמך דרישות שוק

שאלה: "החברה בה אני עובד כעת מתחילה בתהליך של אימוץ השיטה של Blackblot לכתיבת מסמכי דרישות שוק ואנו זקוקים למדדים ברורים אשר יאפשרו לנו לוודא כי אנו מיישמים את המתודולוגיה בצורה תקינה.

1) כיצד אנו יכולים למדוד את האיכות של כתיבת דרישות השוק? לדוגמה, האמירה "המשתמש יוכל למצוא את הפנס שהופל" מכילה את כל ארבעת הגורמים הנדרשים עבור ההנחיה (Directive) של דרישת השוק, אבל מאפשרת דרגות חופש ניכרות בפרשנות. אחרי קריאת הספר על ניהול מוצר של Blackblot, אנו מבינים כי ניתן להגביל את דרגות החופש לפרשנות עם אילוצים ונימוקים. כיצד יכול מנהל מוצר למדוד האם אוסף דרישות המוצר (הנחיות, אילוצים, נימוקים, ומקורות) יהיו נכונים ויעילים על מנת לאפשר בנית מסמכי דרישות מוצר ומפרטים טכניים איכותיים?

2) כיצד אנו יכולים למדוד אם דרישות השוק אשר אנו יוצרים מכילים את העקיבות (Traceability) הנדרשת אל מסמכי דרישות המוצר והמפרטים הטכניים?

תשובה: כאשר כותבים סיפור, בין אם זה ספר או דיווח עיתונאי, הכותב נצמד לכללים התחביריים, דקדוקיים ומבניים אשר מכתיבים את התנהלות השפה הטבעית בה עושים שימוש בכדי לספר את הסיפור.

כתיבת מסמך דרישות שוק (MRD) הינה מקבילה לכך שמספרים את סיפורו של בעיית שוק אשר לקוחות חווים, אך עושים זאת בשפה צורנית (Formal Language) אשר מפתחי המוצר יכולים להבין ולהשתמש בכדי להציע פתרון לבעיית השוק.

לקבוע אם סיפור כתוב "טוב" הוא תהליך שנעשה באמצעות פרשנות שיפוטית ואישית של גורמים שונים אשר המתבונן מאמין כי הם שייכים ונוגעים לדרך הקביעה. גורמים אלו יכולים להיות כל דבר, כגון השימוש התקין והרהוט של השפה הטבעית, בהירות המסרים הטמונים בסיפור, מבנה המסמך ועוד. בהינתן כל-כך הרבה מגבלות ונטיות אישיות, אין ולא יכולה להיות דרך אחת כוללת, מכאנית ומדידה למדידת האיכות של כל יצירה הבעתית כגון ספר, ציור, סרט, פסל או מסמך דרישות שוק.

ניתן ואפשרי לוודא אם דרישת שוק נכתבה כיאות (מנקודת מבט מבנית ונוסחתית של השפה הטבעית) ויש מספר כללים מנחים במודלים ובתבניות העבודה של Blackblot אשר כמכלול מהווים את ™Procedural Requirements Management, מתודולוגיה לכתיבה אחידה של דרישות שוק שמישות ועקביות. לדוגמה, להלן טבלה עם ששת העקרונות של כתיבת דרישת שוק איכותית.

למרבה הצער, אין כל מדדי איכות המאפשרים לדרג או למדוד את רמת האיכות של כתיבת דרישות השוק. יתרה על כך, בעוד כל דרישת שוק צריכה לקבל ביטוי כלשהו במוצר עצמו, אין דרך ברורה וחד-משמעית להעריך מבעוד מועד את דרגת התרומה, השפעה והחשיבות שתהיה לדרישת שוק מסוימת על רצף דרישות המוצר והמפרטים הטכניים של המוצר.

בסופו של דבר, למרות שניתן לוודא לוגית את קיומה של עקיבות בין דרישת שוק לדרישות המוצר הנלוות, אין אמצעים לוודא את רמת ההתאמה בין דרישות המוצר לצרכי הלקוחות כפי שהם מובעים בדרישות שוק.

לפיכך, כאשר כותבים מסמכי דרישות מכל סוג, איכות העבודה תמיד תהיה תלויה ברמת המקצועיות והפרשנות האישית שנעשית על ידי מתכנני מוצר ואדריכלי מוצר מנוסים ומקצועיים.
 

ששת העקרונות של כתיבת דרישת שוק איכותית
גורם תיאור
בהירות פרשנות אחת בלבד של המלל.
שלמות מכיל את כל ארבעת הגורמים הנדרשים עבור ההנחיה.
תמציתיות ללא מורכבות יתרה ועומס לשיפור ההבנה.
עקביות הדרישות לא סותרות זו את זו.
נכונות תיאור מדויק של צרכי המשתמש.
קנה-מידה נבדק באמצעות מדיד עובר/נכשל.

למידע נוסף, נא ראה את המודלים והתבניות הרלוונטיים ב-®Product Manager’s Toolkit, מודל ™Procedural Requirements Management, ואת מודל קבוצת הגדרת המוצר. נושא זה נידון בהרחבה בפרק "כתיבת דרישות שוק" אשר בספר ניהול המוצר של Blackblot ונלמדים בקורס ™Procedural Requirements Management .


מודלקבוצת ניהול המוצר

מודל קבוצת ניהול המוצר

שתף ועקוב
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • RSS

עליך להיות מחובר על-מנת להגיב.