ניהול מוצר ובקרת איכות

שאלה: "האם מקומו של תפקיד מנהל בקרת איכות נמצא במחלקת הפיתוח או במחלקת ניהול המוצר?"

תשובה: בקרת איכות אינה יכולה להיות חלק מהפיתוח עקב ניגודי אינטרסים פנימיים. בקרת איכות והפיתוח הן שתי ישויות נפרדות כפי שניתן גם לראות במודל הצוותי של גישת MSF מאת מיקרוסופט. נא ראה את תרשים Microsoft Solutions Framework (MSF) Team . . . ← המשך: ניהול מוצר ובקרת איכות