היחס בין ניהול מוצר לפיתוח

שאלה: "מה נחשב ליחס טוב בין מהנדסי מוצר למנהלי מוצר? אני יודע שמדובר במספר גורמים ולכן איני מצפה לתשובה מוחלטת. אבל אני כן מחפש נתונים מהתעשייה המייצגים יחס נכון בין מהנדסים למנהלי מוצר."

תשובה: למרבה הצער אין מקורות או נתונים מהימנים מהתעשייה על היחס המומלץ או הקיים בפועל בין מהנדסי מוצר למנהלי מוצר בחברות . . . ← המשך: היחס בין ניהול מוצר לפיתוח