מנהל מוצר כמנכ"ל מוצר

שאלה: "האם מנהלי מוצר הם באמת המנכ"לים של המוצרים שלהם?"

תשובה: מנהל מוצר אינו יכול להיחשב "מנכ"ל של המוצר" כיוון שרעיון זה ישים עבור תפקיד מנהל התוכנית (Program Manager). בחברות מסוימות מוטלת באופן שגוי על מנהל המוצר האחריות לניהול תוכנית ולכן טמון הבלבול. מי שמנהל את תוכנית אספקת המוצר הוא זכאי להגדרה "מנכ"ל של המוצר", . . . ← המשך: מנהל מוצר כמנכ"ל מוצר