ערך עסקי של מוצר

שאלה: "מהם הכלים או מודלים בהם יכולים להשתמש משווקי מוצר על מנת לבטא את ערכו העסקי של מוצר?"

תשובה: האחריות העיקרית של שיווק המוצר היא לספק לקונים פוטנציאלים בשוק את המידע לו הם זקוקים בכדי לבצע החלטת קנייה. ישנן שלוש גישות לכך:

הדגשת מחיר – מתן מידע המיועד למקד את תשומת הלב של הקונה . . . ← המשך: ערך עסקי של מוצר

חלוקת עבודה – ניהול מוצר

שאלה: "ישנה תמיד מתיחות בעבודה בין מחלקת ניהול מוצר לבין מחלקות אחרות בארגון ובעיקר מול מחלקת הפיתוח. כיצד ניתן לטפח אינטראקציה אישית טובה עם המחלקות השונות בארגון?"

תשובה: ניתן לטפח אינטראקציה בינאישית טובה על ידי הקפדה על הגדרות ברורות של תפקידים ותחומי אחריות. הגדרות אלו צריכות להיות מובנות על ידי כולם ולהיות עקביות. בהירות . . . ← המשך: חלוקת עבודה – ניהול מוצר