שירות כמוצר

שאלה: " האם ניתן ליישם ניהול מוצר לשירות?"

תשובה: מנקודת מבט של ניהול מוצר, שירות הינו מוצר לא מוחשי אשר אנו משלמים עבור השימוש בו אך לעולם לא מקבלים עליו בעלות. פירוש הדבר שאנו יכולים ליישם פעילויות ניהול מוצר ושיווק מוצר לכל שירות ו"לנהל מוצר" שירותי כאילו היה מוצר מוחשי.

ניתן ליישם באותו האופן . . . ← המשך: שירות כמוצר