מוצרים ושירותים בתשלום או בחינם

שאלה: "מנקודת מבט של ניהול מוצר, האם שירותים הניתנים בחינם צריכים להיות מתוכננים ומשווקים באופן שונה מאלו הניתנים בתשלום?"

תשובה: מנקודת השקפה של ניהול מוצר, תכנון המוצר ושיווקו צריכים להיעשות באופן דומה ועל פי אותה מתודולוגיית ניהול מוצר ללא קשר להיותו מוצר המסופק בתשלום או בחינם.

הרעיון הכללי הוא שכל המוצרים והשירותים הינם . . . ← המשך: מוצרים ושירותים בתשלום או בחינם