מסמך BRD מול MRD

שאלה: "האם אתם יכולים להסביר את ההבדלים בין מסמך MRD ומסמך BRD בהתייחס למוצרים חדשים או השבחות מוצר? האם מסמך BRD הינו למעשה מסמך תיק עסקי (Business Case)?"

תשובה: הרעיון של "Business Requirements Document" או "Business Requirements Definitions" הידוע גם כ-BRD הינו תפיסת מסמך ניהולי, בהקשר של ניהול מוצר וניהול פרויקטים, שהופיע לראשונה . . . ← המשך: מסמך BRD מול MRD