הסמכות בניהול מוצר

שאלה: "האם כדאי למנהלי מוצר לעבור הסמכה מקצועית בניהול פרויקטים (PMP) ? האם כדאי לי כמנהל מוצר לעבור הסמכה בניהול מוצר? אילו הסמכות קיימות בניהול מוצר?"

תשובה:מיומנויות בסיסיות בניהול פרויקט תמיד מועילות אבל לא נחוצות לאנשי מקצוע בניהול מוצר. כישורים מלאים בניהול פרויקטים ואולי אפילו הסמכה מקצועית בניהול פרויקטים (PMP) רלוונטיים מבחינה מקצועית ומבחינת . . . ← המשך: הסמכות בניהול מוצר

דילמת הכותרת "מנהל מוצר"

שאלה: "האם הכותרת 'מנהל מוצר' הינה שם משרה או שם תפקיד?"

תשובה: כותרת משרה הינה רק תווית אשר אחד או יותר תפקידים מוקצים לה. מנהל מוצר הוא שם של מישרה המאגדת שניים או יותר תפקידים. נוסח חלופי הוא שמנהל מוצר הוא למעשה מונח קיבוצי אשר משמש כדי לתאר שילוב של אחד או יותר תפקידים.

. . . ← המשך: דילמת הכותרת "מנהל מוצר"

קורות חיים של מנהל מוצר

שאלה: "האם יש גישה מסוימת שכדאי לנקוט בה בעת הכנת קורות חיים של מנהל מוצר? האם תוכלו לספק מספר דוגמאות של קורות חיים של מנהל מוצר הכתובים כהלכה?"

תשובה: קורות חיים הינו מסמך המפרט את ההיסטוריה המקצועית של הפרט, קבוצת הכישורים ונקודות מפתח מוגדרות המציגות את הערך הפוטנציאלי הנוכחי והעתידי של הפרט לארגון.

יש . . . ← המשך: קורות חיים של מנהל מוצר

יישום מתודולוגית ניהול מוצר

שאלה: "מהו התהליך המומלץ ליישום מתודולוגית ניהול המוצר PMTK של Blackblot? כיצד ניתן להתגבר על התנגדות ופוליטיקה פנים-ארגונית לשינוי?"

תשובה: התהליך המומלץ ליישום מתודולוגית ניהול המוצר ®Product Manager’s Toolkit של Blackblot תלוי בראש ובראשונה בבחינת תהליכי ניהול המוצר הנוכחיים בחברה באמצעות שימוש במתודולוגית PMTK כאמת מידה, זיהוי פערים בתפקידים, תחומי אחריות, תהליכים, כלים ושיטות, ולאחר מכן . . . ← המשך: יישום מתודולוגית ניהול מוצר