ניהול מוצר ועיצוב מוצר

שאלה: "האם עיצוב המוצר הוא חלק מתחום ניהול מוצר?"

תשובה:המשימה של עיצוב המוצר אינו באחריותו של כל תפקיד בתחום ניהול המוצר. עיצוב מוצר שוכן במרחב פתרון (תכנון ובנייה של מוצר), ואילו תחום ניהול מוצר שוכן במרחב הבעיה (זיהוי בעיות בניסוח בשוק, מנקודת מבט תכנון מוצר).

עיצוב מוצר היא משימה של מומחים לממשק משתמש ומהווה . . . ← המשך: ניהול מוצר ועיצוב מוצר

ניהול מוצר ובקרת איכות

שאלה: "האם מקומו של תפקיד מנהל בקרת איכות נמצא במחלקת הפיתוח או במחלקת ניהול המוצר?"

תשובה: בקרת איכות אינה יכולה להיות חלק מהפיתוח עקב ניגודי אינטרסים פנימיים. בקרת איכות והפיתוח הן שתי ישויות נפרדות כפי שניתן גם לראות במודל הצוותי של גישת MSF מאת מיקרוסופט. נא ראה את תרשים Microsoft Solutions Framework (MSF) Team . . . ← המשך: ניהול מוצר ובקרת איכות