מוצרים ושירותים של חברת בלקבלוט בקטגוריית ניהול מוצר בהיי-טק

טבלה זו נועדה לשרת מנהלים בחברות היי-טק ככלי להערכת המוצרים והשירותים של חברת Blackblot בקטגוריית ניהול מוצר בהיי-טק. הטבלה מסייעת למנהלים בבחינת תכנית ההכשרה, מסמכי התבניות, ההסמכה המקצועית והמתודולוגיה של חברת Blackblot. במקביל מספקת חברת Blackblot כלי נפרד לזיהוי צרכים מקצועיים המסייע למנהלים באימות בחירת ההכשרה המתאימה עבור עובדים.

מענה לאתגרים מקצועיים מוצרים ושירותים של Blackblot
אוסף מסמכי תבניות Blackblot PMTK מיישמות גישה ניהולית כוללת לניהול ושיווק מוצר המבוססת על מתודולוגיה מעשית, עקבית ואחידה (משימות, תהליכים, מוצרים ותפקידים). תבניות PMTK הן כיום המוצר היחיד הקיים בשוק בקטגוריה הזו. ®Blackblot Product Manager’s Toolkit – אוסף מסמכי תבניות מקצועיות, ניתנות להתאמה, עתירות מאפיינים, הנמצאות בשימוש אצל למעלה מ-3,000 מנהלי מוצר ומנהלי שיווק מוצר ברחבי העולם.
• פדגוגיה – תוכנית ההדרכה מועברת באמצעות פדגוגיה מובנית המאפשרת חוויית למידה פעילה, רלוונטית ושיתופית.
• תוספות – תוכנית ההדרכה נתמכת במגוון כלי לימוד ועבודה (ספר PMTK, תבניות PMTK, כלים לשימור ידע, מצגות, מסמכי היגוי, תמיכת קריירה).
™Blackblot Strategic Product Management – תוכנית הדרכה ללימוד מיומנויות בסיסיות ומתקדמות בתחום ניהול מוצר בחברות היי-טק. הקורסים בתוכנית ההדרכה הינם מעשיים ומספקים את הידע, הכלים והכישורים הנדרשים לעבודה לפי מתודולוגיית PMTK של Blackblot.
ניהול מוצר כולל פעולות רבות המשפיעות במידה רבה על סיכויי הצלחת המוצר. לפיכך, ניהול מוצר המבוצע נכון ובעקביות יכול להגביר באופן ניכר את היתכנות הצלחת המוצר ורווחיותו. ™Blackblot PMTK Methodology – מתודולוגיית ניהול מוצר כוללת הנתמכת עלי ידי שנים עשר מודלים תפיסתיים, טרמינולוגיה אחידה ותהליכים עקביים.
הסמכה מאפשרת לחברות להשיג עקביות גדולה יותר ביישום הפנימי של שיטת ניהול מוצר ומאפשרת ליחידים לבדל את עצמם, לאמת מיומנויות ולצבור הכרה מקצועית כתמיכה בקריירה. ™Blackblot Product Management Professional Certification – תוכנית הסמכה הבוחנת את הנבחנים על רמת הבנתם במתודולוגיית PMTK של Blackblot.