מסגרת תנאים לקורסים ציבוריים

כיתת הלימוד
  1. משתתפי הקורס מתבקשים להביא עימם לבוש תואם את טמפרטורת כיתת ההדרכה הממוזגת.
  2. נא ליצור קשר עם בלקבלוט ישראל במידה ויש בקשות מיוחדות בכל נושא נדרש, כולל מזון, נגישות ועזרה מיוחדת.
מבנה ההדרכה
  1. שעות הלימוד הרשמיות הינן משעה 9:00 בבוקר ועד 18:00 בערב. הפסקת צהריים הינה בין השעות 13:00 ועד 14:00.
  2. ההדרכה מועברת במתכונת לימוד מעשית ואינטראקטיבית ולפיכך לוח הזמנים של הקורס הינו גמיש ותלוי ברמת הפעילות בכיתה.
ביטולים
  1. כל הביטולים מזכים את הלקוח בהחזר מלא של כל דמי הרישום שלא נוצלו.
  2. חברת Blackblot לא מפצה ואינה משיבה כספים עבור כל הוצאה שאינה קשורה לדמי הרישום ואשר נגרמה ללקוח עקב השתתפות או אי-השתתפות בהדרכה.
תנאי תשלום
  1. תשלום מלא ומוקדם של דמי הרישום נדרש כתנאי לרישום לקורס.
  2. תשלומים מתקבלים באמצעות הפקדה ישירה לחשבון בנק או המחאה.